Πολιτική αλλαγών και επιστροφών

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να επιστρέψει οποιοδήποτε από τα αγαθά που αγόρασε μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της παραλαβής, χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση (Υπαναχώρηση). Εξαίρεση από το δικαίωμα υπαναχώρησης αποτελεί η προμήθεια σφραγισμένων αγαθών, τα οποία δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που ο καταναλωτής ή τρίτος για λογαριασμό του (εκτός του μεταφορέα) έλαβε στη φυσική κατοχή του:
 1. τα αγαθά, ή
 2. το τελευταίο αγαθό σε περίπτωση που ο καταναλωτής παράγγειλε πολλά προϊόντα σε μία παραγγελία και τα οποία παραδώθηκαν χωριστά, ή
 3. την τελευταία παρτίδα ή το τελευταίο τεμάχιο σε περίπτωση αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια, αναφορικά με τα οποία επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σχετική σύμβαση πώλησης αγαθών.

Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης

Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα Υπαναχώρησης, ο καταναλωτής οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία εγγράφως για την απόφασή του να υπαναχωρήσει με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα στείλει με ταχυδρομείο στην Εταιρεία, ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας sales@pupaland.gr).

Υποχρεώσεις της Εταιρείας σε περίπτωση υπαναχώρησης

Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης εμπρόθεσμα και με τον προβλεπόμενο τρόπο, η Εταιρεία θα του επιστρέψει όλο το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των αγαθών που επιστρέφει, μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής. Ομοίως, σε περίπτωση υπαναχώρησης, όπου ο καταναλωτής κατά την αποστολή των αγαθών δεν είχε επιβαρυνθεί με το κόστος αποστολής (δωρεάν αποστολή), το ποσό που θα επιστραφεί στον καταναλωτή θα είναι μειούμενο κατά το κόστος της αρχικής αποστολής.

Επιστροφή χρημάτων

Η Εταιρεία θα μεριμνά για την επιστροφή του χρηματικού ποσού που προβλέπεται:

 • χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που η Εταιρεία λάβει πίσω τα αγαθά.
 • χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν ο καταναλωτής συμφωνήσει ρητώς διαφορετικά με την Εταιρεία, υπό τον όρο ότι δε θα επιβαρυνθεί η Εταιρεία με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων.

Σε περίπτωση όπου ο καταναλωτής είχε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, όπως και στην περίπτωση όπου η πληρωμή έγινε με αντικαταβολή, η Εταιρεία θα καταθέτει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, και το οποίο θα της γνωστοποιήσει ο καταναλωτής στο Έντυπο Υπαναχώρησης. Η Εταιρεία δε θα ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των εντολών της Εταιρείας από την τράπεζα για την επιστροφή του ποσού στον καταναλωτή, όπως λόγου χάριν σε περιπτώσεις καθυστέρησης με ευθύνη της τράπεζας (απεργία, αργία κτλ.).

Για τις επιστροφές λόγω υπαναχώρησης τα έξοδα αποστολής, επιστροφής των αγαθών (με ταχυμεταφορέα επιλογής του καταναλωτή) και αντικαταβολής, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον καταναλωτή που ασκεί το δικαίωμα υπαναχώρησης και δεν επιστρέφονται. Ομοίως, σε περίπτωση υπαναχώρησης, όπου ο καταναλωτής κατά την αποστολή των αγαθών δεν είχε επιβαρυνθεί με το κόστος αποστολής (δωρεάν αποστολή), το ποσό που θα επιστραφεί στον καταναλωτή θα είναι μειούμενο κατά το κόστος της αρχικής αποστολής. Σε αυτήν την περίπτωση το ρίσκο να χαθεί ή να υπάρξει ζημιά στο εμπόρευμα κατά την μεταφορά του, το αναλαμβάνει πλήρως ο καταναλωτής.

Προϊόντα που αγοράστηκαν σε προσφορά, με έκπτωση ή εκπτωτικό κωδικό δεν επιστρέφονται.

Υποχρεώσεις του καταναλωτή σε περίπτωση υπαναχώρησης

Ο καταναλωτής υποχρεούται να επιστρέψει τα αγαθά στην Εταιρεία το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της παραλαβής, δηλώνοντας στην Εταιρεία την πρόθεση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (η προθεσμία τηρείται εάν ο καταναλωτής στείλει πίσω τα αγαθά πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών).

Τα αγαθά θα πρέπει να επιστραφούν στην ίδια ακριβώς κατάσταση που τα παρέλαβε ο καταναλωτής (με την πλήρη αρχική τους συσκευασία, κουτί/νάιλον, σε άριστη κατάσταση δίχως σκισίματα, φθορές ή άλλες αλλοιώσεις), χωρίς να έχουν αφαιρεθεί τα ταμπελάκια τιμών, οι ετικέτες, τυχόν αυτοκόλλητα ή άλλες σημάνσεις κτλ., μαζί με όλα όσα περιέχονταν στη συσκευασία (συμπεριλαμβανομένης της απόδειξης και κάθε άλλου εγγράφου που συνόδευε τα αγαθά κτλ.). O καταναλωτής μπορεί να διαχειρίζεται τα αγαθά κατά τον ίδιο τρόπο που θα τα διαχειρίζονταν εντός ενός φυσικού καταστήματος για να διαπιστώσει τη φύση και τα χαρακτηριστικά τους, δίχως να προκαλέσει οποιαδήποτε φθορά σε αυτά.

Τα προϊόντα θα πρέπει να μην έχουν:

 • υποστεί πλύσιμο και/ή χημική επεξεργασία
 • φορεθεί
 • λερωθεί
 • σιδερωθεί

Η Εταιρεία δε θα αποδέχεται την επιστροφή προϊόντων και δε θα επιστρέφει το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία αγαθών που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και θα τα αποστέλλει πίσω στον καταναλωτή με δικά του έξοδα.

Αντικατάσταση / Αλλαγή

Η εταιρεία υποχρεούται να παρέχει το δικαίωμα αντικατάστασης σε περίπτωση που το προϊόν θεωρείται ελαττωματικό.

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής θέλει να αλλάξει το εκάστοτε προϊόν, υποχρεούται να προβεί στην επιστροφή του στην εταιρεία με ταχυμεταφορέα επιλογής του και στην πραγματοποίηση νέας παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος επιστροφής βαρύνει τον καταναλωτή.

Εάν ο λόγος επιστροφής αφορά σε λάθος της Εταιρείας το κόστος επιστροφής βαρύνει την τελευταία. Μετά την επιστροφή του προϊόντος, ο πελάτης αποζημιώνεται για όλο το ποσό με αντίστοιχη κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο έχει συμπληρώσει στο έντυπο επιστροφής που απαραίτητα συνοδεύει το επιστραφέν εμπόρευμα.

Τα αγαθά θα πρέπει να επιστραφούν στην ίδια ακριβώς κατάσταση που τα παρέλαβε ο καταναλωτής (με την πλήρη αρχική τους συσκευασία, κουτί/νάιλον, σε άριστη κατάσταση δίχως σκισίματα, φθορές ή άλλες αλλοιώσεις), χωρίς να έχουν αφαιρεθεί τα ταμπελάκια τιμών, οι ετικέτες, τυχόν αυτοκόλλητα ή άλλες σημάνσεις κ.τ.λ., μαζί με όλα όσα περιέχονταν στη συσκευασία (συμπεριλαμβανομένης της απόδειξης και κάθε άλλου εγγράφου που συνόδευε τα αγαθά κτλ.). O καταναλωτής μπορεί να διαχειρίζεται τα αγαθά κατά τον ίδιο τρόπο που θα τα διαχειρίζονταν εντός ενός φυσικού καταστήματος για να διαπιστώσει τη φύση και τα χαρακτηριστικά τους, δίχως να προκαλέσει οποιαδήποτε φθορά σε αυτά.

Τα προϊόντα θα πρέπει να μην έχουν:

 • υποστεί πλύσιμο και/ή χημική επεξεργασία
 • φορεθεί
 • λερωθεί
 • σιδερωθεί

Εάν τα αγαθά που επεστράφησαν από πελάτη δεν ανταποκρίνονται στους προαναφερόμενους όρους, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να μην προβεί σε αλλαγή τους.

Επισημαίνεται ότι το κόστος επιστροφής βαρύνει αποκλειστικά τον καταναλωτή. Η αξία των καινούργιων προϊόντων που θα επιλέξει ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αξία του προϊόντος που αλλάζεται. Η δεύτερη αποστολή επιβαρύνει την Εταιρεία. Η δωρεάν επαναποστολή δεν ισχύει για την Κύπρο.

Προϊόντα που αγοράστηκαν με εκπτωτικό κωδικό -κουπόνι δεν επιστρέφονται.

Ως ημερομηνία αποστολής του επιστρεφόμενου προϊόντος θεωρείται αυτή που αναγράφεται από τον ταχυμεταφορέα στην απόδειξη παραλαβής, για τον έλεγχο του εμπροθέσμου.

Επιστροφές Boxnow

Αν έχετε κάνει την παραγγελίας σας χρησιμοποιώντας BoxNow και επιθυμείτε επιστροφή των προϊόντων εντός 14 ημερών παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.