Πολιτική απορρήτου

Προσωπικά Δεδομένα

Η ηλεκτρονική μας σελίδα www.pupaland.gr εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών, ούτε να αποκαλύψει, δημοσιοποιήσει, πωλήσει, εκμισθώσει ή ανταλλάξει με οποιονδήποτε τρόπο και προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος τα προσωπικά στοιχεία των καταναλωτών και τις πληροφορίες που αυτοί υποβάλλουν. Τα προσωπικά στοιχεία των καταναλωτών ύστερα από αίτησή τους διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οποιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στον server της ηλεκτρονικής σελίδας www.pupaland.gr, οι καταναλωτές συμφωνούν ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Για να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και να πραγματοποιηθεί παραγγελία με προϊόντα της εταιρείας, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων από την πλευρά του καταναλωτή.

Ποια δεδομένα συλλέγονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα;

Για να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και να πραγματοποιηθεί παραγγελία με προϊόντα της εταιρείας, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων από την πλευρά του πελάτη.

Κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας, θα ζητηθούν δεδομένα ταυτοποίησης και δεδομένα επικοινωνίας όπως τα παρακάτω:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής)
 • Διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας
 • Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας (κινητού ή/και σταθερού)
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail

Η εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα των πελατών τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που δόθηκε από κάθε καταναλωτή και δεσμεύεται ότι με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων

Α) Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του ηλεκτρονικού καταστήματος που είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση και τιμολόγηση της παραγγελίας του καταναλωτή, καθώς και για την εκπλήρωση πάσης φύσεως υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση μεταξύ του καταναλωτή και του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Β) Το ηλεκτρονικό κατάστημα συνεργάζεται με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών & μεταφορών (για παράδειγμα τράπεζες, υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων όπως το Paypal, εταιρείες μεταφορών και ταχυμεταφορών (courier) κλπ.) απαραίτητων για την διενέργεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και την εξασφάλιση των δεδομένων ή/και την εξυπηρέτηση των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα της παραγγελίας του πελάτη, εφόσον είναι απαραίτητα για την λειτουργία των υπηρεσιών τους.

Οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και σύμφωνα με τους νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων της ελληνικής νομοθεσίας.

Τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών που χρησιμοποιούν οι πελάτες, ΔΕΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα των πελατών τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που δόθηκε από κάθε πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

Γ) Οι συνεργαζόμενες με το ηλεκτρονικό κατάστημα εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ταχυμεταφορών (courier) με σκοπό την διακίνηση και παράδοση των ηλεκτρονικών παραγγελιών στους καταναλωτές.

Οι πάροχοι υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier) έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα της παραγγελίας του πελάτη, εφόσον είναι απαραίτητα για την λειτουργία των υπηρεσιών τους.

Οι πάροχοι υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier) είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς & τους νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων της ελληνικής νομοθεσίας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα κάνει χρήση των πληροφοριών του καταναλωτή, που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής παραγγελίας, προκειμένου το προσωπικό του καταστήματος να επικοινωνήσει με αυτόν σχετικά με την:

 • Την παράδοση της παραγγελίας στη διεύθυνση αποστολής
 • Για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη
 • Για επεξεργασία/διαγραφή της ηλεκτρονικής παραγγελίας λόγω ελλείψεων προϊόντων
 • Για ενημέρωση σχετικά με νέα προϊόντα
 • Για ενημέρωση σχετικά με ειδικές προσφορές του www.pupaland.gr
 • Για παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού.

Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν επιθυμεί ή όχι να λαμβάνει τέτοιου είδους επικοινωνίες από το ηλεκτρονικό κατάστημα στέλνοντας αίτημα μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση email sales@pupaland.gr.

Η προσκόμιση προσωπικών δεδομένων εκ μέρους του καταναλωτή, σημαίνει ότι συναινεί ώστε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από το προσωπικό του ηλεκτρονικού καταστήματος για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτεί από τους υπαλλήλους του και το τεχνικό προσωπικό της ιστοσελίδας να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Πολιτική απορρήτου.

Σε καμία άλλη περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά στοιχεία των καταναλωτών χωρίς την πρότερη συναίνεσή του, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νόμιμης οδού.

Παρακαλούμε όπως οι καταναλωτές λάβουν υπόψη τους ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάσει δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων τους, τα οποία έχουν συλλέγει ηλεκτρονικά χωρίς την πρότερη συναίνεσή τους, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση αίτησης των δικαστικών αρχών.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο καταναλωτής στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

Η Εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα των ηλεκτρονικών παραγγελιών για φορολογικούς σκοπούς σύμφωνα με τον ισχύοντα φορολογικό νόμο. Τα στοιχεία των καταναλωτών καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των δεδομένων και την αρχή της νόμιμης επεξεργασίας.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Ο πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997

Με το παρόν ο καταναλωτής δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του στη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών του δεδομένων, χωρίς την οποία δεν η Εταιρεία δεν δύναται να προσφέρει στον καταναλωτη τις υπηρεσίες της, ενώ ο καταναλωτής δύναται να ανακαλέσει ή τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή (άρθρο 2 περ. ια του Ν. 2472/1997 και Άρθρο 7 του Κανονισμού 679/2016). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.pupaland.gr διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα του καταναλωτή για όσο καιρό αυτός είναι ενεργός, σε περίπτωση δε αδράνειάς του και μη συναλλαγής του με το κατάστημά μας τα δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, η δε εκκαθάριση θα γίνεται κάθε Ιανουάριο ανεξαρτήτως της ημερομηνίας συλλογής των προσωπικών δεδομένων του πελάτη.

Η Εταιρεία δεν θα γνωστοποιήσει την ηλεκτρονική διεύθυνση οποιουδήποτε καταναλωτή ή άλλα προσωπικά του δεδομένα για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς προώθησης ή/και επικοινωνίας, παρά μόνο μετά από ρητή συγκατάθεση του δεύτερου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Η Εταριεία ενημερώνει τους καταναλωτές ότι προκειμένου να συλλέγει και να αναλύει με αντικειμενικά κριτήρια τη γνώμη τους, ώστε να τους προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες και εξατομικευμένες επικοινωνίες/προτάσεις σχετικά με προϊόντα που τους ταιριάζουν , συνεργάζεται με:

 • Google για προσωποποιημένο και επαναληπτικό marketing (remarketing)
 • Facebook για προσωποποιημένο και επαναληπτικό marketing (remarketing)
 • Instagram για προσωποποιημένο και επαναληπτικό marketing (remarketing)

Η Εταιρεία δηλώνει ότι κατά το διάστημα τήρησης των εν λόγω στοιχείων/προσωπικών δεδομένων και της ηλεκτρονικής της επικοινωνίας με τον καταναλωτή χρησιμοποιεί αυτά σύννομα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και τήρησης της εμπιστευτικότητας αυτών. Ειδικότερα, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα και πρόσφορα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, όπως λ.χ. διαβάθμιση πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, ασφάλεια των χώρων όπου διατηρείται φυσικό αρχείο προσωπικών δεδομένων, καταστροφή όλων των εγγράφων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, ώστε να μην είναι δυνατή η άντληση οποιασδήποτε πληροφορίας, ενώ το δίκτυο προστατεύεται από Firewall και NAT, κρυπτογράφηση των δεδομένων. Επίσης, υπάρχει επίσης ελεγχόμενη πρόσβαση του κάθε χρήστη με διαφορετικό Username – Password και SSL/TLS certificate της LetsEncrypt.

Εντούτοις, η Εταιρεία δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία και δεν ευθύνεται για την οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, υλική ή μη, ζημία που ενδεχομένως υπέστη ο χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο.

Όποτε ο καταναλωτής επιλέγει, είτε μέσα από τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας, είτε μέσα από τη διαδικασία τηλεφωνικής παραγγελίας να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ή/και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του ή οποιαδήποτε άλλο προσωπικό του δεδομένο, επιλέγει ταυτόχρονα τη χορήγηση και τήρηση των προσωπικών του δεδομένων από την Εταιρεία. Η Εταιρεία ποτέ δεν θα κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων του καταναλωτή για σκοπούς άλλους πέρα από τους αναφερόμενους στο παρόν κείμενο. Τα προσωπικά δεδομένα του καταναλωτη είναι για την Εταιρεία απολύτως ιερά και η Εταιρεία επιθυμεί να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά προς όφελος του καταναλωτή και με σεβασμό προε την ατομικότητά του και την ελευθερία επιλογών του.

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων καθώς επίσης και δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία τους και καταγγελίας σε εποπτική αρχή (σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 13 έως 20 του Κανονισμού 679/2016 GDPR).

Ο καταναλωτής μπορεί επιπλέον να ζητήσει τη φορητότητα (σύμφωνα με τη δυνατότητα που του δίνει ο Κανονισμός 2016/679 GDPR) των προσωπικών του δεδομένων. Για τυχόν άσκηση των δικαιωµάτων του µπορεί να απευθυνθεί στoν Υπέυθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, που ορίζεται κατωτέρω.

Ο καταναλωτής έχει, επίσης, δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής του ανά πάσα στιγμή με αποστολή mail στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (Άρθρο 2 περ. ια του Ν. 2472/1997 και Άρθρο 7 του Κανονισμού 679/2016 GDPR).

Για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των καταναλωτών ή μεταξύ καταναλωτών και τρίτων και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες που διακινούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.pupaland.gr, το τελευταίο δηλώνει ότι τυχόν άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του καταναλωτή επιτρέπεται μόνο εφόσον και στο μέτρο που το ηλεκτρονικό κατάστημα καλείται να εκπληρώσει υποχρέωσή του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ρητά συμφωνείται ότι οι άνω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις αποφάσεις των θεσμοθετημένων οργάνων της Πολιτείας που ισχύουν επί των συναλλαγών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Με το παρόν συµφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από την εφαρµογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Κατερίνης.

Αυτόματα καταγεγραμμένες πληροφορίες

Ο διακομιστής (web server) του ηλεκτρονικού καταστήματος www.pupaland.gr με βάση την κατασκευαστική του προδιαγραφή και σύμφωνα με τα ισχύοντα αποδεκτά στο διαδίκτυο καταγράφει αυτόματα κάποιες πληροφορίες. Οι λόγοι της καταγραφής σχετίζονται με:

 • έγκαιρη διάγνωση κι αυτόματη επίλυση προβλημάτων
 • συλλογή δημογραφικών πληροφοριών
 • επιτυχή διαχείριση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος

Οι πληροφορίες αυτές είναι ανώνυμες (δεν είναι προσωπικά προσδιορίσιμες) και περιέχουν τα domain names και/ή τις I.P. διευθύνσεις των πλοηγών (browsers) που επισκέπτονται το ηλεκτρονικό κατάστημα, την ημέρα και ώρα που έγινε η επίσκεψη και άλλες (πάντοτε) μη εξατομικευμένες ή προσδιορίσιμες πληροφορίες.

Cookies

Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στις I.P. διευθύνσεις των πλοηγών (browsers) του καταναλωτή από ένα διακομιστή (web server) και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του καταναλωτή. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημα του υπολογιστή του καταναλωτή και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για τον πελάτη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.pupaland.gr χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που καλύπτει τα ενδιαφέροντα του πελάτη. Τα παραπάνω cookies δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsers αυτόματα δέχονται τα cookies, αλλά ο καταναλωτής έχει συνήθως τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του ώστε να τα αποτρέπει. Ακόμα και χωρίς cookie ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τις περισσότερες υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.pupaland.gr.

Επιπλέον, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνετε όταν ο καταναλωτής γίνετε μέλος του www.pupaland.gr. Για να παρουσιάσει η Εταιρεία οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο του καταναλωτή θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα χρήστη και το password. Για αυτό το λόγο, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να φυλάγονται καλά για να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων. Επίσης, συνίσταται κατά τη δημιουργία password να χρησιμοποιούνται σύμβολα μαζί με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

Τέλος, ενημερώνονται οι καταναλωτές ότι τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας (Alpha e-Commerce της Alpha Bank) που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών. Επίσης, όλες οι συναλλαγές με πιστωτική η χρεωστική κάρτα γίνονται αποκλειστικά και μόνο εντός τραπεζικού περιβάλλοντος και λογισμικού.